Regulamin 2020

 

REGULAMIN “FACE THE MUSIC BRZEG 2020”
XXVII FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizator:

Face the Music Brzeg 2020 – XXVII Festiwal Piosenki Angielskiej organizowany jest przez Stowarzyszenie Face the Music.

2. Terminarz Festiwalu:

 • termin nadsyłania zgłoszeń – 15 marca 2020
 • Przesłuchania Konkursowe – 30 kwietnia 2020 - scena Brzeskiego Centrum Kultury lub Zamek Piastów Śląskich
 • Koncert Galowy z udziałem laureatów XXVII FPA – 01 maja 2020 - Amfiteatr Miejski w Brzegu

3. Przesłuchania Konkursowe Festiwalu:

w ramach Festiwalu przeprowadzony zostanie konkurs:

 • Przesłuchania Konkursowe dla solistów

4. Cel Festiwalu:

Celem Festiwalu jest stworzenie dogodnych warunków dla solistów z całej Polski, do zaprezentowania się publiczności województwa opolskiego, a tym samym, promocja młodych utalentowanych wykonawców w Polsce.

5. Uczestnicy Festiwalu:

Uczestnikami konkursu są soliści występujący samodzielnie lub pod patronatem szkół, instytucji społecznych i kulturalnych z terenu całego kraju.

§ 2
Zasady uczestnictwa  

1.Uczestnicy mogą wystąpić w następujących konkursach:

 • konkurs dla solistów w dwóch kategoriach wiekowych:

- dziecięcej - do 13 roku życia

- młodzieżowej - do 25 roku życia

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wysłanie do Organizatora materiału dźwiękowego/filmowego ( płyta CD/DVD) prezentującego:

 • soliści - 2 utwory wykonane przez uczestnika z podkładem muzycznym, przy akompaniamencie własnym, drugiej osoby lub w wersji a’cappella (wskazany zróżnicowany repertuar, obok „coverów” mile widziane kompozycje własne)

3. Wymagania techniczne:

a)płyta CD / DVD musi zawierać 2 utwory:

 • pliki audio nagrane w formacie mp3
 • pliki filmowe nagrane w formacie avi lub DVD.

b)płyta CD i DVD musi być opisana nazwiskiem wykonawcy/nazwą zespołu i tytułami utworów ( w przypadku coverów – oryginalnych wykonawców ).

 4. Opisaną płytę CD lub DVD, wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020 na adres:

Stowarzyszenie Face the Music, NOWY ŚWIAT 40, 49-315 NOWY ŚWIAT.

5. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą elektroniczną na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

6. Zgłoszenia, które doręczone zostaną na adres Organizatora po 15 marca 2020 nie wezmą udziału w konkursie.

7. W konkursie nie weźmie też udziału płyta lub nadesłane pocztą elektroniczną nagranie nie spełniające wymagań technicznych lub dostarczone bez wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

8. Koszty nośników oraz przesyłki pokrywa uczestnik.

9. Informacja o zakwalifikowaniu się do konkursu zostanie podana na stronie internetowej Organizatora www.fpabrzeg.pl najpóźniej do 10 kwietnia 2020. Kwalifikacji dokona Komisja Kwalifikacyjna konkursu wybrana przez Organizatora. Komisja Kwalifikacyjna oceniać będzie między innymi:  poziom wykonawczy, interpretację prezentowanych utworów, stronę muzyczno-wokalną, aranżację, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.

10. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości 100 zł od osoby na konto Organizatora.

11.Wykonawcy biorący udział w konkursie zobowiązani są do stawienia się w miejscu i o godzinie ustalonej przez Organizatora ( szczegóły zostaną podane na stronie www.fpabrzeg.pl ), w celu przeprowadzenia próby dźwięku. Brak wykonawcy o umówionej godzinie będzie rozumiany jako rezygnacja z prawa do próby.

 

§ 3
Jury

1. Do oceny wykonawców biorących udział w Przesłuchaniach Konkursowych Organizator powoła Jury XXVII Festiwalu Piosenki Angielskiej, w skład którego wejdą osoby zaproszone przez Organizatora, tzn.: znani muzycy, ludzie z branży muzycznej i dziennikarze muzyczni patronów medialnych.

2. Jury oceniać będzie interpretację prezentowanych utworów, stronę muzyczno-wokalną, aranżację, poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny.

3. Soliści zaprezentują jedną piosenkę w języku angielskim przy akompaniamencie własnym lub zespołu, który zapewni Organizator (zespół będzie się składał z profesjonalnych muzyków, jego skład zostanie podany na stronie internetowej Organizatora najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu). Chęć zaprezentowania się na Przesłuchaniach Konkursowych z zespołem "Face the Music" należy zaznaczyć na Formularzu Zgłoszeniowym, wskazując na 1 utwór wybrany do Konkursu.

4. Zwycięzcy 2 Konkursów zostaną wyłonieni przez Jury Festiwalu w drodze głosowania.

5. Wszystkie decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są nieodwołalne.


§ 4
N
agrody

1. W wyniku przesłuchań 30 kwietnia 2020, Jury zakwalifikuje maksymalnie 15 wykonawców w 2 kategoriach do Koncertu Galowego, który będzie miał miejsce 01 maja 2020.

2. Jury przyzna miejsca od 1-3 w kategorii dziecięcej i młodzieżowej oraz wyróżnienia.

3. Organizator, na podstawie decyzji Jury, przyzna jedną nagrodę główną – Grand Prix Festiwalu.

4.Laureaci Konkursów zobowiązani są do udziału w Koncercie Galowym, a ich nieobecność oznacza rezygnację z nagrody, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5
Prawa autorskie

Uczestnik Festiwalu, który przesyła swoje zgłoszenie zawierające kompozycje własne, oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych utworów oraz, że w przypadku zaproszenia do Koncertu Galowego Festiwalu:

 • wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w celach promocyjnych i marketingowych Festiwalu
 • upoważnia Organizatora do udostępnienia wykonywanych w ramach Festiwalu utworów telewizji, radiu, mediom internetowym
 • wyraża zgodę na rejestrację technikami audiowizualnymi Koncertu Galowego dla celów archiwalnych Organizatora oraz na potrzeby wydania promocyjnej płyty CD
 • wyraża zgodę na wielokrotne publiczne odtwarzanie nagrania Koncertu w materiałach promocyjnych Festiwalu, a także na ich wykorzystywanie w celach marketingowych przez czas nieokreślony

§ 6
Postanowienia końcowe

1.Wyniki Festiwalu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora www.fpabrzeg.pl w dniu 01 maja 2020.

2.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Festiwalu.

3.Organizator nie zwraca uczestnikom nadesłanych materiałów.

4.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Festiwalu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.fpabrzeg.pl

5.Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6.Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowane.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian oraz rozstrzygania kwestii spornych.

Załącznik stanowiący integralną część Regulaminu Festiwalu:

Formularz Zgłoszeniowy

STOWARZYSZENIE FACE THE MUSIC

NOWY ŚWIAT 40

49-315 NOWY ŚWIAT

Tel. 696013188

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   

 www.fpabrzeg.pl

 

Wyróżnienia dla FPA

 zlota spinkaPro Publico Bono-logoPro Publico Bono-logo                      Opoliensi Arte Laureato

PARTNERZY:

 

 

 Brzeg-logoLO2-logo

logo BCK  

PATRONAT MEDIALNY:

 

 

logo3 tvp3 Opole 

 

logo RWK logo prw